Lista postępowań wyłączonych z PZP - Art. 11 ust. 5 pkt 1 - Zamówienia służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

W3D/1/2023-N Dostawa odczynników biologicznych dla potrzeb projektu pt. „Obrazowanie Ramana i endoskopia w onkologicznych badaniach omicznych” realizowanego przez Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-19 2023-01-30 10:00 --
W5 ZDN/5/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, odczynników laboratoryjnych (specjalistycznych) dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Politechnika Łódzka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-03 2023-01-16 11:00 --
W5 ZDN/3/2022 Odczynniki chemiczne, odczynniki laboratoryjne, wyroby laboratoryjne dla Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Politechnika Łódzka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-10-07 2022-10-21 11:00 --
W3D/6/2022-N Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb projektów realizowanych przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-14 2022-07-26 10:00 --
W5 ZDN/2/2022 Odczynniki, wyroby laboratoryjne oraz sprzęt laboratoryjny dla Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Politechnika Łódzka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-03-30 2022-04-11 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa