Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 54  pokazuj  pozycji

modernizacja wentylatorowni w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – audytorium B11 3/W6.383/2022-ZP.RB Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-23 20:14
dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego i akcesoriów dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 9/W6.383/2022-ZP.D Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2022-10-14 15:46
dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 7/W6.383/2022-ZP.D Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2022-09-09 20:56
dostawa i montaż instalacji chłodniczej w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 4/W6.383/2022-ZP.D Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-19 19:46
dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 6/W6.383/2022-ZP.D Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 13 2022-07-19 09:21
Świadczenia usług szkoleniowych dla nauczycieli akademickich Politechniki Łódzkiej – Superwizja Case Teaching ZPU3.12.2022 Usługi społeczne krajowe Części: 1 2022-07-18 12:38
wykonanie remontu pomieszczeń w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. 5/W6.383/2022-ZP.RB Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-23 09:31
Dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu żelowego dla Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych WTMiWT Politechniki Łódzkiej. W4.383.1.2022.D Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-31 11:17
Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 2/W6.383/2022-ZP.D Postępowanie krajowe Części: 17 2022-04-13 14:39
Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 2/W6.383/2022-ZP.D Postępowanie krajowe Części: 15 2022-04-07 11:39
Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 2/W6.383/2022-ZP.D Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 12 2022-04-01 21:00
remont pomieszczenia w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. 1/W6.383/2022-ZP.RB Postępowanie krajowe Części: 1 2022-02-10 00:00
dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 3/W6.383/2021-ZP.D Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-01-18 21:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na usługę pn. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont budynku B7 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej” 2/W6.383/2021-ZP.U Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-03 17:21
Dostawa w ramach leasingu finansowego aparatury kontrolno - badawczej dla Katedry Biotechnologii Środowiskowej ZP/A/1/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2021-10-04 13:28
Zakup i sukcesywna dostawa surowca w postaci skór rybich w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 2/T/2021/D Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-03 17:25
Świadczenie usług szkoleniowych dla studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ZPU3.383.9A.2021.D Usługi społeczne krajowe Części: 3 2021-07-21 10:05
Dostawa laptopa i drukarki wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Architektury i Urbanistyki InCoNaDa/IAiU/1/2021D Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2021-07-19 11:40
„Przeprowadzenie szkoleń z obszaru inteligentnego i energooszczędnego budownictwa - w zakresie systemów zarządzania energią w budynku” ZPU3.14.2021.D ZPU3.14.2021.D Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-16 14:58
Świadczenie usług prawnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych wrażliwych w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 2/MDB/2021/U Usługi społeczne krajowe Części: 1 2021-06-16 13:47
Świadczenie usług szkoleniowych dla studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ZPU3.383.9A.2021.D Usługi społeczne krajowe Części: 1, 2, 4 2021-06-15 14:52
Zakup infrastruktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) w ramach realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1/MDB/2021/D Postępowanie unijne Części: 3 2021-06-10 11:20
Zakup i dostawa automatycznego analizatora elementarnego do analizy zawartości pierwiastków C, H, N, S, O, Cl w próbkach stałych W9/ZP/02/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-06-08 13:49
Zakup infrastruktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) w ramach realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1/MDB/2021/D Postępowanie unijne Części: 2 2021-05-28 14:41
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ URZADZEŃ PERYFERYJNYCH W9/ZP/01/2021 Postępowanie krajowe Części: 2, 4 2021-05-25 12:59

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa