Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 76  pokazuj  pozycji

Zakup i sukcesywna dostawa surowca w postaci skór rybich w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 2/T/2021/D Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-03 17:25
Świadczenie usług szkoleniowych dla studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ZPU3.383.9A.2021.D Usługi społeczne krajowe Części: 3 2021-07-21 10:05
Dostawa laptopa i drukarki wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Architektury i Urbanistyki InCoNaDa/IAiU/1/2021D Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2021-07-19 11:40
„Przeprowadzenie szkoleń z obszaru inteligentnego i energooszczędnego budownictwa - w zakresie systemów zarządzania energią w budynku” ZPU3.14.2021.D ZPU3.14.2021.D Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-16 14:58
Zakup infrastruktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) w ramach realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1/MDB/2021/D Postępowanie unijne Części: 2 2021-06-28 09:46
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ URZADZEŃ PERYFERYJNYCH W9/ZP/01/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 3, 5 2021-06-21 12:28
Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej – edycja I w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka UD.12.2021.U Postępowanie krajowe Części: 2 2021-06-21 09:50
Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej – edycja I w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka UD.12.2021.U Postępowanie krajowe Części: 1, 3, 4, 5, 6, 7 2021-06-21 09:43
Świadczenie usług prawnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych wrażliwych w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 2/MDB/2021/U Usługi społeczne krajowe Części: 1 2021-06-16 13:47
Świadczenie usług szkoleniowych dla studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ZPU3.383.9A.2021.D Usługi społeczne krajowe Części: 1, 2, 4 2021-06-15 14:52
Zakup infrastruktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) w ramach realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1/MDB/2021/D Postępowanie unijne Części: 3 2021-06-10 11:20
Zakup i dostawa automatycznego analizatora elementarnego do analizy zawartości pierwiastków C, H, N, S, O, Cl w próbkach stałych W9/ZP/02/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-06-08 13:49
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ URZADZEŃ PERYFERYJNYCH W9/ZP/01/2021 Postępowanie krajowe Części: 2, 4 2021-05-25 12:59
Zakup infrastruktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) w ramach realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1/MDB/2021/D Postępowanie unijne Części: 1 2021-05-12 10:13
Zakup i dostawa oprogramowania wraz z zapewnieniem licencji w ramach realizacji przez Politechnikę Łódzka Projektu pn. „Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego” ZPU3.383.11.2021.D Postępowanie krajowe Części: 3, 4, 5 2021-05-06 14:58
Zakup i dostawa materiałów zużywalnych w ramach realizacji przez Politechnikę Łódzką Projektu pn. „Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego ZPU3.383.12.2021.D Postępowanie krajowe Części: 1 2021-05-06 11:27
Zakup i dostawa oprogramowania wraz z zapewnieniem licencji w ramach realizacji przez Politechnikę Łódzka Projektu pn. „Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego” ZPU3.383.11.2021.D Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 6 2021-05-05 09:12
Dostawa elementów sterujących i kontrolujących pracę platform jezdnych na potrzeby warsztatów z Inteligentnych systemów autonomicznych. ZPU3.383.10.2021.D ZPU3.383.10.2021.D Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5 2021-04-27 09:36
Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej - edycja I w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka UD.1.2021.U Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 2021-04-22 15:31
„Rozbudowa i modyfikacja modułowego systemu zarządzania informatycznego Uczelnią, w ramach realizacji przez Politechnikę Łódzką Projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Znak Postępowania: ZPU1/ZPU2/ZPU3/1/2021/PN/U Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2021-03-17 18:20
Dostawa systemu pomiarowego parametrów jakości wody w zbiorniku retencyjnym składającego się z sondy wieloparametrowej, boi monitoringowej, stacji meteo na boję wraz z sukcesywna dostawą czujników i wzorców kalibracyjnych na potrzeby działań monitoringowych na Zalewie Sulejowskim i jego dopływach w ramach Projektu RPLD.01.02.02-10-0131/19 pn. „PRO-MIS Program Rekultywacji Obszarowej W9/ZP/2/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-26 12:42
Dostawa zestawów edukacyjnych do projektowania i programowania systemów autonomicznych dla uczestników kół informatycznych w ramach realizacji projektu CMI CMI.383.4.2020.D Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-04 11:06
Usługi platformy sprzętowej dla systemu e-learning CMI wraz z repozytorium GIT oraz dla systemu on-line judge CMI.383.22.2020.U Postępowanie PZP Części: 1 2020-07-27 08:15
Zakup i dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej 3/W3/2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2 2020-04-30 19:29
Świadczenie usługi utrzymania czystości Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu w Łodzi przy al. Politechniki 10 na lata 2020-2022 ACSD.DO.383.2.7.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2020-02-03 09:11

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa