Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 57  pokazuj  pozycji

W4/IW2020+/2018/8 Zamawiający :Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej -Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych w podziale na 8 zadań Postępowanie PZP Z adanie 6: System prototypowania projektowanych struktur dzianin wraz z identyfikacją ich właściwości: Element I- maszyna dziewiarska. 2018-12-18 11:00 --
W4/IW2020+/2018/8 Zamawiający :Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej -Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych w podziale na 8 zadań Postępowanie PZP Zadanie 1: Mikroprzędzalnia : Element I- zestaw maszyn laboratoryjnych produkcji przędz 2018-12-18 11:00 --
W4/IW2020+/2018/8 Zamawiający :Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej -Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych w podziale na 8 zadań Postępowanie PZP Zadanie 2: Mikroprzędzalnia : Element II: Zestaw maszyn do produkcji sznurków 2018-12-18 11:00 --
W4/IW2020+/2018/8 Zamawiający :Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej -Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych w podziale na 8 zadań Postępowanie PZP Zadanie 3: Atomic Layer Deposition ALD 2018-12-18 11:00 --
W4/IW2020+/2018/8 Zamawiający :Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej -Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych w podziale na 8 zadań Postępowanie PZP Zadanie 4: Urządzenie do karbonizacji włóknin. 2018-12-18 11:00 --
W4/IW2020+/2018/8 Zamawiający :Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej -Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych w podziale na 8 zadań Postępowanie PZP Zadanie 5: Urządzenie do przetwórstwa tworzyw sztucznych. 2018-12-18 11:00 --
W4/IW2020+/2018/8 Zamawiający :Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej -Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych w podziale na 8 zadań Postępowanie PZP Zadanie 7: System prototypowania zaprojektowanych struktur dzianin wraz z identyfikacją ich właściwości : Element II -doposażenie maszyny wytrzymałościowej. 2018-12-18 11:00 --
W4/IW2020+/2018/8 Zamawiający :Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej -Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych w podziale na 8 zadań Postępowanie PZP Zadanie 8: Urządzenie do projektowania i wytwarzania CAM unikatowych, przestrzennych dzianin barierowych. 2018-12-18 11:00 --
W4/IAT/2019/1 Dostawa, montaż i uruchomienie hafciarki komputerowej Postępowanie PZP Dostawa, montaż i uruchomienie hafciarki komputerowej 2019-01-18 10:00 --
W4/IW2020+/2019/11 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych Postępowanie PZP Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych 2019-02-26 09:00 --
ZPU.383.42.2019.U. „Modyfikacja Systemu Zarządzania Procesami w Politechnice Łódzkiej” PAKIET I - Rozbudowa modułowego systemu obsługi procesu kształcenia w Politechnice Łódzkiej, PAKIET II - Rozbudowa i integracja Platformy Akademickiego Biura Karier Politechniki Łódzkiej. Postępowanie PZP PAKIET I - Rozbudowa modułowego systemu obsługi procesu kształcenia w Politechnice Łódzkiej 2019-07-10 12:00 --
ZPU.383.42.2019.U. „Modyfikacja Systemu Zarządzania Procesami w Politechnice Łódzkiej” PAKIET I - Rozbudowa modułowego systemu obsługi procesu kształcenia w Politechnice Łódzkiej, PAKIET II - Rozbudowa i integracja Platformy Akademickiego Biura Karier Politechniki Łódzkiej. Postępowanie PZP PAKIET II - Rozbudowa i integracja Platformy Akademickiego Biura Karier Politechniki Łódzkiej 2019-07-10 12:00 --
ZPU2.383.4.2019.D. dostawa licencji uprawniających do korzystania z pakietu oprogramowania do pracy grupowej i zastosowań biurowych Postępowanie PZP dostawa licencji uprawniających do korzystania z pakietu oprogramowania do pracy grupowej i zastosowań biurowych 2019-08-02 12:00 --
03/W6/11/2019-ZPUE Dostawa aparatury badawczej w związku z realizacją projektu: „Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+...” Postępowanie PZP Część nr 1: W6/K65 - Maszyna wytrzymałościowa wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem 2019-09-04 09:00 --
03/W6/11/2019-ZPUE Dostawa aparatury badawczej w związku z realizacją projektu: „Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+...” Postępowanie PZP Część nr 2: W6/K62 - Kabina powietrzno-deszczowa do badań szczelności stolarki budowlanej 2019-09-04 09:00 --
03/W6/11/2019-ZPUE Dostawa aparatury badawczej w związku z realizacją projektu: „Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+...” Postępowanie PZP Część nr 3: W6/K62 - Komora do badań oporu cieplnego i średniego współczynnika przenikania ciepła elementów przegród budowlanych 2019-09-04 09:00 --
03/W6/11/2019-ZPUE Dostawa aparatury badawczej w związku z realizacją projektu: „Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+...” Postępowanie PZP Część nr 4: W6/K62 - Aparat do badań zmian klimatycznych na ścianach badawczych 2019-09-04 09:00 --
03/W6/11/2019-ZPUE Dostawa aparatury badawczej w związku z realizacją projektu: „Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+...” Postępowanie PZP Część nr 6: W3/I20 - System kalibracyjny do aparatu MCC-IMS (multikapilarnej spektrometrii mobilności jonów) 2019-09-04 09:00 --
03/W6/11/2019-ZPUE Dostawa aparatury badawczej w związku z realizacją projektu: „Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+...” Postępowanie PZP Część nr 7: W3/I20 - Reaktor plazmowy 2019-09-04 09:00 --
03/W6/11/2019-ZPUE Dostawa aparatury badawczej w związku z realizacją projektu: „Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+...” Postępowanie PZP Część nr 8: W3/I20 - Mieszalnik laboratoryjny do sporządzania mas bitumicznych i asfaltów 2019-09-04 09:00 --
04/W6/12/2019-ZPUE „Dostawa aparatury badawczo – pomiarowej w związku z realizacją zadania: Analiza przestrzenna zmian stanu zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji łódzkiej”. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Postępowanie PZP Część 1: W6/I-612 - Zestaw składający się z jednostki pomiarowo-próbkującej umożliwiającej mierzenie zanieczyszczeń gazowych w powietrzu atmosferycznym wraz z aparatem latającym 2019-08-30 09:00 --
04/W6/12/2019-ZPUE „Dostawa aparatury badawczo – pomiarowej w związku z realizacją zadania: Analiza przestrzenna zmian stanu zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji łódzkiej”. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Postępowanie PZP Część 2: W6/I-612- System detekcji lotnych związków działających na podstawie chromatografii gazowej i detektora SAW 2019-08-30 09:00 --
RAP.383.14.2019.ATE.D. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Politechniki Łódzkiej Postępowanie PZP Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Politechniki Łódzkiej 2019-09-12 12:00 --
2/W3/D/2019 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej Postępowanie PZP Część nr 1 Dostawa odczynników dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej I-17 2019-09-06 12:00 --
2/W3/D/2019 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej Postępowanie PZP Część nr 1 Dostawa odczynników dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej I-17 2019-09-06 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa