Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 66  pokazuj  pozycji

W6.262.4.ZP.2023 Modernizacja Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Katedry Budownictwa Betonowego w budynku B7 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-09-01 15:29
UD.903.16.2023 Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku B6 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku B6 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej” Postępowanie krajowe Części: 1 2023-08-01 15:49
UD.903.16.2023 Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku B6 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku B6 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej” Postępowanie krajowe Części: 1 2023-07-14 16:45
W6.262.3.ZP.2023 Modernizacja Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Katedry Budownictwa Betonowego w budynku B7 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-07-07 15:20
UD.903.15.2023 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi wejściowych wraz z zakupem siłowników oraz dostosowaniu pomieszczenia sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku B6 Instytutu Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ Politechniki Łódzkiej Postępowanie krajowe Części: 1 2023-06-27 15:46
UD.903.15.2023 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi wejściowych wraz z zakupem siłowników oraz dostosowaniu pomieszczenia sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku B6 Instytutu Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ Politechniki Łódzkiej Postępowanie krajowe Części: 2 2023-06-23 16:10
W6.262.2.ZP.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Postępowanie krajowe Części: 4 2023-06-13 17:31
W6.262.2.ZP.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Postępowanie krajowe Części: 4 2023-05-26 16:44
W6.262.1.ZP.2023 Modernizacja Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Katedry Budownictwa Betonowego w budynku B7 Wydz. Budownictwa, Architektury i Inż. Środowiska PŁ w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-26 13:52
W6.262.2.ZP.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Postępowanie krajowe Części: 10 2023-05-23 15:43
W6.262.2.ZP.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 2023-05-12 16:22
W6.262.2.ZP.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Postępowanie krajowe Części: 17, 18 2023-04-24 15:47
3/W6.383/2022-ZP.RB modernizacja wentylatorowni w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – audytorium B11 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-23 20:14
9/W6.383/2022-ZP.D dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego i akcesoriów dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2022-10-14 15:46
7/W6.383/2022-ZP.D dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2022-09-09 20:56
4/W6.383/2022-ZP.D dostawa i montaż instalacji chłodniczej w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-19 19:46
6/W6.383/2022-ZP.D dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 13 2022-07-19 09:21
ZPU3.12.2022 Świadczenia usług szkoleniowych dla nauczycieli akademickich Politechniki Łódzkiej – Superwizja Case Teaching Usługi społeczne krajowe Części: 1 2022-07-18 12:38
5/W6.383/2022-ZP.RB wykonanie remontu pomieszczeń w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-23 09:31
W4.383.1.2022.D Dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu żelowego dla Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych WTMiWT Politechniki Łódzkiej. Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-31 11:17
2/W6.383/2022-ZP.D Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Postępowanie krajowe Części: 17 2022-04-13 14:39
2/W6.383/2022-ZP.D Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Postępowanie krajowe Części: 15 2022-04-07 11:39
2/W6.383/2022-ZP.D Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 12 2022-04-01 21:00
1/W6.383/2022-ZP.RB remont pomieszczenia w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Postępowanie krajowe Części: 1 2022-02-10 00:00
3/W6.383/2021-ZP.D dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-01-18 21:14

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa