Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 253  pokazuj  pozycji

RAP.262.2.2023 "Remont węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach nr A4, A11 i A24 na terenie Politechniki Łódzkiej, Kampus A w systemie zaprojektuj i wybuduj" Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-08 2023-02-28 11:00 2023-03-08
W7/TP/01/2023 Usługa kompleksowej organizacji i obsługi trzech wydarzeń Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-03 2023-02-13 10:00 2023-03-07
2/W3D/D/2023 Dostawa syntetyzera DNA/RNA dla projektu "Synteza i badania strukturalne/biofizyczne modelowych oligomerów mRNA/mt-tRNA w celu określenia roli modyfikowanych nukleozydów (m5C, hm5C, f5C, ca5C, m1G) w translacji i chorobach człowieka" Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-01 2023-02-10 10:30 2023-03-07
NAWASTER/ZP/003 Organizacja wykładów prowadzonych przez profesorów z zagranicznych uczelni dla doktorantów kształcących się w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej (ISD PŁ) Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-31 2023-02-10 10:00 2023-03-02
ZP/W8/382/2023/01/1 Świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych podczas XXII edycji Szkoły Letniej Zarządzania Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-09 2023-01-18 09:30 2023-02-25
24/W3D/U/2022 Usługa sprzątania w pomieszczeniach budynku A8, A9, A24 Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-15 2022-12-28 10:30 2023-02-22
B/3/2022/ZP Świadczenie usługi na utrzymywanie właściwego porządku oraz stanu higieniczno-sanitarnego i czystości w pomieszczeniach Biblioteki Politechniki Łódzkiej (budynek B22) w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023 r. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-23 2022-12-02 12:00 2022-11-29
RAP.383.43.2022.ATR.U. Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji dla inwestycji rewitalizacji Parku im. Ks. Bp. Klepacza Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-22 2022-12-01 12:00 2023-01-27
PAKT.5.2022.D Dostawa 8-osobowego samochodu wielozadaniowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT ” Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-21 2022-11-30 10:00 2022-12-01
25/W3D/D/2022 Dostawa aparatury dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-21 2022-12-02 10:00 --
RAP.383.41.2022.AGN.U. „Selektywny odbiór odpadów komunalnych z terenu Politechniki Łódzkiej wraz z dzierżawą kontenerów” Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-21 2022-12-20 11:00 2023-03-08
B/2/2022/ZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki PŁ Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-18 2022-11-28 10:00 2023-01-16
ZP/W8/382/2022/10/1 Świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych podczas XXII edycji Szkoły Letniej Zarządzania Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-18 2022-11-29 09:30 2023-02-25
RAP.383.39.2022.ATR.D. „Rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B” Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-18 2022-12-22 12:00 2023-01-20
RAP.383.42.2022.ATR.RB. Remont elewacji budynku oraz dachu wieży Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-16 2022-12-02 12:00 2023-01-27
RAP.383.40.2022.RAK.U. "Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Politechniki Łódzkiej". Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-15 2022-11-30 12:00 2022-12-22
CRK/383.7/2022/10/7 „Usługi przeprowadzenia kursów informatycznych z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej” . Politechnika Łódzka Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-28 2022-11-07 09:00 --
ZPU1.383.29.2022.U. Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – IV Politechnika Łódzka Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-27 2022-11-04 10:00 2023-02-02
RAP.383.38.2022.AGN.U Usługa kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach budynków Administracji Centralnej Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-19 2022-10-28 11:00 2023-02-13
W1/ZP-23/2022 Usługa badania ortopedycznego, miniaturowego ramienia pomiarowego do oceny wybranych parametrów podczas całkowitej aloplastyki stawu biodrowego Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-04 2022-10-12 10:00 --
W7/TP/03/2022 Dostawa laptopów wraz z akcesoriami dla Wydziału FTIMS PŁ Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-28 2022-10-10 10:00 2022-11-08
ZPU1.383.20.2022.U „Przeprowadzenie szkolenia MSC Adams dla studentów Politechniki Łódzkiej” Politechnika Łódzka Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-26 2022-10-04 10:00 --
UD.21.2022 „Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej – edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka” Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-23 2022-10-10 12:00 2022-11-15
ZPU2.383.9.2022.U Realizacja szkoleń certyfikacyjnych z zakresu księgowości Politechnika Łódzka Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-22 2022-10-05 10:00 --
RAP.383.37.2022.ATR.U. "Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji dla inwestycji rewitalizacji Parku im. Ks. Bp. Klepacza" Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-22 2022-10-06 11:00 2022-11-15

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa