Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 380  pokazuj  pozycji

RAP.262.4.2024 " Remont węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku nr B22 na terenie Politechniki Łódzkiej, Kampus B w systemie zaprojektuj i wybuduj " Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-21 2024-03-11 12:30 2024-05-13
RAP.262.3.2024. „Dostawa wraz z transportem gazów sprężonych i skroplonych dla jednostek wydziałowych Politechniki Łódzkiej oraz najem butli” Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-13 2024-02-26 12:30 2024-04-19
UCI.903.1.2024 Zakup, instalacja i integracja sprzętu infrastruktury IT dla platformy sprzętowej systemu e-learning KRC wraz z repozytorium GIT oraz Webinariów Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-01-31 2024-03-01 11:00 --
RAP.262.02.2024. „Utrzymanie czystości terenu (sprzątanie, odśnieżanie) wraz z pielęgnacją zieleni Politechniki Łódzkiej i terenu Parku im. Klepacza”. Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-01-26 2024-02-28 12:30 2024-05-10
RAP.262.1.2024. "Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynku B28 „Zatoka Sportu” Politechniki Łódzkiej" Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-01-26 2024-02-27 12:30 2024-05-08
ICRI-BioM.1.2024.TP.M-ERA.NET Dostawa chromatografu gazowego z detektorami TCD i FID w ramach projektu badawczego pt. Hybrydowa elektrosynteza chemikaliów o wartości dodanej. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-01-16 2024-01-26 11:00 2024-05-17
W7/TP/01/2024 Usługa kompleksowej organizacji i obsługi wydarzeń realizowanych przez Wydział FTIMS Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-03 2024-01-11 10:00 --
W7/TP/04/2023 Usługa sprzątania i obsługi szatni w budynku B9 Wydziału FTIMS PŁ Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-15 2024-01-05 11:00 --
CWM.262.02.2023. "Dostawa urządzeń sieciowych dla Politechniki Łódzkiej". Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-11 2023-12-19 12:00 2024-02-05
W6.262.8.ZP.2023 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na dostawę sprzętu komputerowego, peryferyjnego i akcesoriów dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-05 2023-12-13 09:00 --
ASSIST/TP/2/ 2023 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu: ASsIST: Asystujący spersonalizowany inteligentny system teleopieki, w podziale na zadania (części). Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-21 2023-11-29 11:00 --
ACSD.262.4.2023 Usługa usuwania śniegu z dachu, sopli lodu i nawisów śnieżnych z budynku ACSD PŁ "Zatoka Sportu" w Łodzi przy Al. Politechniki 10 w sezonie zimowym 2023 / 2024 Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-06 2023-11-15 11:00 --
W2/TP/6/2023 Remont holu znajdującego się w budynku A10 Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-31 2023-11-21 12:00 --
22/W3D/D/2023 Sukcesywna dostawa podstawowych związków chemicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-31 2023-11-16 10:30 2023-12-22
RAP.262.27.2023 Usługa kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach budynków Administracji Centralnej Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-20 2023-10-30 12:15 2023-12-08
W1/ZP-22/RB/2023 Remont pomieszczeń w budynku A20 (zadanie 1) wraz z wymianą skrzydeł drzwiowych w budynku A22 (zadanie 2) w systemie zaprojektuj i wybuduj. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-19 2023-11-10 12:00 2024-02-21
W1/ZP-21/RB/2023 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZED BUDYNKIEM WYDZIAŁU MECHANICZNEGO – A22 W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-17 2023-11-10 10:00 2024-02-21
ICRI-BioM.383.15.2023.TP Dostawa chromatografu gazowego z detektorami TCD i FID oraz wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem DAD i RI w ramach projektu Hybrydowa elektrosynteza chemikaliów o wartości dodanej. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-17 2023-11-08 11:00 2024-01-16
RAP.262.26.2023 „Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynku A4 i A33 użyteczności publicznej Politechniki Łódzkiej” Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-13 2023-11-22 11:00 2024-02-09
W2/TP/7/2023 Dostawa sprzętu komputerowego, zestawu audiowizualnego i drukarki 3D dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-06 2023-10-18 11:30 2024-05-17
W6.262.6.ZP.2023 dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, akcesoria i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-02 2023-10-12 09:00 --
UCI.262.4.2023 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-29 2023-10-10 10:00 2023-11-15
RAP.262.25.2023 „Odśnieżanie, usuwanie i zapobieganie śliskości na terenach wewnętrznych Kampusów A, B i C Politechniki Łódzkiej” Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-22 2023-10-05 11:00 2023-11-13
16/W3D/D/2023 Dostawa spektrometru UV/VIS dla potrzeb działań związanych poszukiwaniem związków aktywnych biologicznie Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-19 2023-09-27 10:30 2023-11-06
W6.262.5.ZP.2023 Modernizacja Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Katedry Budownictwa Betonowego w budynku B7 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-12 2023-09-29 10:00 2023-10-03

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa