Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 29  pokazuj  pozycji

CMF /01/U/2021/01/02 Tworzenie multimediów dla e-materiałów dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony bezpieczeństwa osób i mienia Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-02-18 2021-03-29 10:00 2021-02-19
23/W3/D/2020 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla potrzeb realizacji badań w projekcie "Hemostatyczne resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania” realizowanym w Instytucie Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-01-08 10:30 --
RAP.383.33.2020.ATA.D Dostawa sprzętu komputerowego do nowopowstałego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-24 2020-12-04 10:30 --
19/W3/D/2020 Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-24 2020-12-04 10:30 2021-01-15
ZPU1/ZPU2/ZPU3/1/2020/PN/U Rozbudowa i modyfikacja modułowego systemu zarządzania informatycznego Uczelnią, w ramach realizacji przez Politechnikę Łódzką Projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-17 2020-12-22 10:00 2021-01-07
17/W3/D/2020 Dostawa aparatura dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-17 2020-12-01 10:30 2021-01-15
CMI.383.4.2020.D Dostawa zestawów edukacyjnych do projektowania i programowania systemów autonomicznych dla uczestników kół informatycznych w ramach realizacji projektu CMI Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-23 2020-11-26 12:00 2021-02-01
10/W3/D/2020 Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla jednostek Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-13 2020-10-22 10:30 2020-12-01
8/W3/D/2020 Dostawa systemu do skanowania preparatów tkankowych w oparciu o technikę MALDI-TOF/TOF wraz z akcesoriami dla potrzeb projektu „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki «MDB-MEDICAL DATA BANK» w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanego przez Politechnikę Łódzką Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-30 2020-11-05 10:30 2021-01-15
13/W3/D/2020 Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-24 2020-10-02 10:30 --
6/W3/D/2020 Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-06 2020-07-14 10:30 2020-08-17
CMI.383.22.2020.U Usługi platformy sprzętowej dla systemu e-learning CMI wraz z repozytorium GIT oraz dla systemu on-line judge Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-26 2020-07-07 12:00 2020-08-20
4/W6.383/2020-ZP.RB Adaptacja pomieszczeń i laboratoriów w Katedrze Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej wraz z dostawą zintegrowanych inteligentnych systemów sterowania w automatyce budynkowej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-04-30 2020-06-05 09:00 2020-12-28
3/W6.383/2020-ZP.D Dostawa systemu pomiarowego on-line do monitorowania jakości ścieków na dopływie do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi (GOŚ-ŁAM) (kanalizacja ogólnospławna) dla potrzeb Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-30 2020-05-22 10:00 2020-06-01
3/W3/2020 Zakup i dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-08 2020-04-22 10:00 2021-01-15
RAP.383.07.2020.ATR.D Dostawa, instalacja i uruchomienie oraz serwis gwarancyjny rozbudowywalnego systemu parkingowego dla Politechniki Łódzkiej oraz fizyczne wykonanie i uruchomienie systemu – na Kampusie C Politechniki Łódzkiej. Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-30 2020-05-04 10:00 2020-05-20
ZP/02/2020/W8 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką termomodernizacją budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej– w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-03-27 2020-04-22 09:00 --
1/W6.383/2020-ZP.RB Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na adaptacji pomieszczeń i laboratoriów w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z zaprojektowaniem, dostawą, instalacją, uruchomieniem zintegrowanych inteligentnych systemów sterowania w automatyce budynkowej w Katedrze Aparatów Elektrycznych PŁ. Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-03-04 2020-04-06 09:00 2020-04-30
CMI.383.7.2020.U. Usługi platformy sprzętowej dla systemu e-learning CMI wraz z repozytorium GIToraz dla systemu on-line judge Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-18 2020-04-16 12:00 --
RAP.383.29.2019.AGN.U Selektywny odbiór odpadów komunalnych z terenu Politechniki Łódzkiej wraz z dzierżawą kontenerów Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-12-23 2020-01-23 12:00 --
11.W6.383.19.2019-ZP.D dostawa aparatury badawczej w związku z realizacją projektu: „ Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej” Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-13 2020-01-28 09:00 2020-07-17
POPC.383.1.2019.D Dostawa sprzętu edukacyjnego w postaci tabletów na potrzeby realizacji projektu „Zaprogramuj przyszłość #16, #21, #48, #62, #65” Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-11 2019-11-14 09:00 --
CMI.383.2.2019.U. Usługi platformy sprzętowej dla systemu E-learning CMI wraz z repozytorium GIT oraz dla systemu on-line judge Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-09-06 2020-02-07 12:00 2020-02-06
2/W3/D/2019 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-06 2019-09-06 12:00 --
RAP.383.14.2019.ATE.D. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-31 2019-09-12 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa