Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 76  pokazuj  pozycji

3/T/2021/U Najem pomieszczeń laboratoryjnych w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-23 2021-08-02 10:00 2021-08-19
RAP.383.15.2021.ATR.RB. "Wykonanie remontu dachów budynków A6 i B10 Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj" Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-22 2021-08-06 11:00 --
2/T/2021/D Zakup i sukcesywna dostawa surowca w postaci skór rybich w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-20 2021-07-29 10:00 2021-08-19
B/3/2021/ZP DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU RFID DLA BIBLIOTEKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-16 2021-08-10 10:00 --
CTI/PN/1/2021 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-15 2021-07-23 11:00 2021-09-08
W7/TP/01/2021 Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału FTIMS PŁ. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-12 2021-07-21 09:00 2021-09-01
InCoNaDa/IAiU/1/2021D Dostawa laptopa i drukarki wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-29 2021-07-08 10:00 2021-08-26
4/W3/D/2021 Dostawa drobnej aparatury dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-29 2021-07-13 10:00 2021-08-25
CMI.383.4.2021.U Świadczenie usług cateringowych Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-29 2021-07-09 12:00 2021-07-20
W1/ZP-7/2021 Dostawa sprzętu komputerowego (2 części). Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-18 2021-06-28 10:00 --
CMI.383.3.2021.D „Dostawa zestawów edukacyjnych stanowiących nagrody w informatycznych zawodach regionalnych, Ligi oraz Finałów ogólnopolskich w ramach realizacji projektu CMI. Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-16 2021-07-19 11:00 --
RAP.383.11.2021.ATR.RB Remont elewacji budynku Wydziału Mechanicznego B-13 - Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj-wybuduj Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-16 2021-07-02 11:00 2021-07-16
OA.ZP.01.2021 Malowanie i remont wybranych pomieszczeń I, III, V, VI, VII, VIII oraz IX Domu Studenta Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-16 2021-07-01 10:00 2021-09-06
UD.20.2021.D Dostawa sprzętu na potrzeby Laboratorium Analiz i Symulacji Ergonomicznych w ramach realizacji Projektu Dostępna Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-11 2021-06-24 12:00 2021-07-07
ZPU3.14.2021.D „Przeprowadzenie szkoleń z obszaru inteligentnego i energooszczędnego budownictwa - w zakresie systemów zarządzania energią w budynku” ZPU3.14.2021.D Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-10 2021-06-21 12:00 --
2/MDB/2021/U Świadczenie usług prawnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych wrażliwych w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Politechnika Łódzka Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-08 2021-06-16 10:00 --
W2/TP/2/2021 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale na zadania - części. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-31 2021-06-10 11:00 2021-07-09
RAP.383.10.2021.ATR.RB Przebudowa i remont pomieszczeń Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej w Łodzi w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby Newton Rooms" Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-18 2021-06-02 12:00 2021-07-16
RAP.383.05.2021.ATE.D „Modernizacja głównej centrali telefonicznej w budynku A-22 Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej” Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-12 2021-05-21 12:00 2021-08-09
UROEMG/TP/1/2021 „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Urządzenie do bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowana czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych”, nr POIR.04.01.04-00-0074/19-00 w podziale na zadania. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-11 2021-05-20 11:00 2021-06-22
ZPU3.383.9.2021.U Świadczenie usług szkoleniowych dla Politechniki Łódzkiej - certyfikowane szkolenia z wybranych aspektów Dobrej Praktyki Produkcyjnej Politechnika Łódzka Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-10 2021-05-20 10:00 --
3/W3/D/2021 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-07 2021-05-18 09:00 2021-07-08
RAP.383.08.2021.ATR.RB. Przebudowa istniejącego budynku Politechniki Łódzkiej na potrzeby punktu przedszkolno-żłobkowego, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-04 2021-05-24 12:30 2021-07-16
ZPU3.383.9A.2021.D Świadczenie usług szkoleniowych dla studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Politechnika Łódzka Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-29 2021-05-21 10:00 2021-08-24
UD.12.2021.U Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej – edycja I w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-29 2021-05-17 12:00 2021-07-07

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa