Wyszukiwarka

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

ICRI-BioM.1.2024.TP.M-ERA.NET Dostawa chromatografu gazowego z detektorami TCD i FID w ramach projektu badawczego pt. Hybrydowa elektrosynteza chemikaliów o wartości dodanej. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-05-17 2024-05-17 Magdalena Tomasiak
UCI.903.1.2024 Zakup, instalacja i integracja sprzętu infrastruktury IT dla platformy sprzętowej systemu e-learning KRC wraz z repozytorium GIT oraz Webinariów Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-05-16 -- Sylwia Drzewiecka
RAP.262.1.2024. "Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynku B28 „Zatoka Sportu” Politechniki Łódzkiej" Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-05-08 2024-05-08 Ilona Biniek
W2/TP/6/2023 Remont holu znajdującego się w budynku A10 Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Roboty budowlane 2024-02-06 -- Magdalena Tomasiak
W2/TP/7/2023 Dostawa sprzętu komputerowego, zestawu audiowizualnego i drukarki 3D dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-01-31 2024-05-17 Magdalena Tomasiak
RAP.262.24.2023. „Wdrożenie odnawialnych źródeł energii (mikroinstalacja fotowoltaiczna) na dachu budynku A28 użyteczności publicznej Politechniki Łódzkiej w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza” Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-05 2023-12-19 Ilona Biniek
RAP.262.19.2023. Wdrożenie odnawialnych źródeł energii (mikroinstalacja fotowoltaiczna) na dachu budynku A28 użyteczności publicznej Politechniki Łódzkiej w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-25 2023-08-25 Ilona Biniek
ZP/W8/382/2022/03/1 Dostawa i montaż mebli, foteli oraz krzeseł w pomieszczeniach budynku B-17 Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-25 2023-02-25 Małgorzata Michalak
RAP.383.41.2022.AGN.U. „Selektywny odbiór odpadów komunalnych z terenu Politechniki Łódzkiej wraz z dzierżawą kontenerów” Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-14 2023-03-08 Izabela Ziółkowska
RAP.383.39.2022.ATR.D. „Rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B” Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-20 2023-01-20 Małgorzata Drozdowska
RAP.383.35.2022.ATE.D. "Rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B" Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-28 2022-10-28 Małgorzata Drozdowska
CMI.383.1.2022.D Dostawa zestawów edukacyjnych stanowiących nagrody w informatycznych zawodach regionalnych, Ligi oraz Finałów ogólnopolskich w ramach realizacji projektu CMI Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-17 2022-10-17 Luiza Rzeczkowska
3/W6.383/2020-ZP.D Dostawa systemu pomiarowego on-line do monitorowania jakości ścieków na dopływie do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi (GOŚ-ŁAM) (kanalizacja ogólnospławna) dla potrzeb Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-01 2020-06-01 Jolanta Kustrzyńska
7/W3/D/2019 Dostawa analizatora TG-DSC/QMS/FTIR dla Instytutu Chemii Ogólnej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-22 2019-10-10 Urszula Załóg

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa