Lista postępowań PZP

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

PGN.903.1.2023.D Dostawa wektorowego analizatora sieci Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-20 2023-03-27 10:00 --
ZPU1.903.5.2023.U „Organizację wyjazdu warsztatowego do Włoch (Rzym) dla 18 uczestników” Politechnika Łódzka Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-17 2023-03-27 10:00 --
ZP/W8/382/2023/03/1 Świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych podczas XXII edycji Szkoły Letniej Zarządzania Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-09 2023-03-28 09:30 --
5/W3D/D/2023 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do wysokowyspecjalizowanych zastosowań badawczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-20 2023-03-28 10:30 --
ZPU1.903.2.2023.U „Przeprowadzenie pakietu szkoleń z zakresu: systemów wewnątrzbudynkowej lokalizacji optycznej, systemów wewnątrzbudynkowej lokalizacji BLE oraz zastosowania systemów lokalizacji wewnątrzbudynkowej w marketingu eventów” Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-17 2023-03-29 10:00 --
RAP.262.04.2023 "Kompleksowa naprawa pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi budynku C3 – Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj". Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-10 2023-03-30 12:00 --
CG.903.2.2023.U „Wykonanie modułu Generatora Wniosków Grantowych- Cyfrowe Województwo oraz nowych funkcjonalności narzędzia informatycznego” Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-21 2023-03-31 11:00 --
ICRI-BioM.383.6.2023.TP Dostawa spektrofotometru dla potrzeb projektu Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) - Międzynarodowa Agenda Badawcza. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-23 2023-03-31 11:00 --
T.903.5.2023.D Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów, wskaźników i odczynników niezbędnych w realizacji Projektu pn. „Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla” Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-24 2023-04-03 10:00 --
RAP.262.6.2023 "Remont węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach nr A4 i A11 na terenie Politechniki Łódzkiej, Kampus A w systemie zaprojektuj i wybuduj" Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-20 2023-04-06 11:00 --
RAP.262.03.2023. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych w budynkach A13 i A17 Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-22 2023-04-07 11:00 --
W1/ZP-5/UE/2023 Dostawa hydraulicznej wolnostojącej maszyny zmęczeniowej do testów osiowo-skrętnych. Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-15 2023-04-17 10:00 --
ACSD.262.1.2023 Usługa utrzymania czystości obiektu ACSD PŁ Zatoka Sportu w Łodzi przy Al. Politechniki 10 w latach 2023 - 2025 Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-20 2023-04-20 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa