Lista postępowań PZP

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

W7/TP/02/2021 Obsługa szatni oraz sprzątanie w budynku B14 oraz w budynku B15 Wydziału FTIMS PŁ Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-10 2021-09-23 10:00 --
8/W3/D/2021 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb realizacji badań w projekcie pn. „Struktury kompozytowe o obniżonej palności i zdefiniowanych cechach biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi degradowalność lub kompostowalność” POIR.04.01.04-00-0062/20-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju ....... Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-30 2021-09-30 10:00 --
W-5 ZP/22/2021 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie szybu windowego (dostawa i montaż windy osobowo-towarowej) wraz z przebudową przylegających pomieszczeń w budynku A4 Politechniki Łódzkiej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-16 2021-10-01 10:00 --
RAP.383.16.2021.ATA.RB. „Budowa budynków A, B, D wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nowobudowanych budynków w formule zaprojektuj i wybuduj - Etap II inwestycji pn.: „Alchemium – magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”" Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-08-09 2021-10-04 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa