Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 27  pokazuj  pozycji

Znak Postępowania: ZPU1/ZPU2/ZPU3/1/2021/PN/U „Rozbudowa i modyfikacja modułowego systemu zarządzania informatycznego Uczelnią, w ramach realizacji przez Politechnikę Łódzką Projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-01-22 2021-02-25 10:00 --
22/W3/D/2020 Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla jednostek Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-30 2021-01-15 10:30 --
10/W6.383/2020-ZP.D dostawa aparatury w związku z realizacją projektu: "Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej” Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-16 09:00 --
20/W3/D/2020 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-13 10:30 --
W9/ZP/2/2020 Dostawa systemu pomiarowego parametrów jakości wody w zbiorniku retencyjnym składającego się z sondy wieloparametrowej, boi monitoringowej, stacji meteo na boję wraz z sukcesywna dostawą czujników i wzorców kalibracyjnych na potrzeby działań monitoringowych na Zalewie Sulejowskim i jego dopływach w ramach Projektu RPLD.01.02.02-10-0131/19 pn. „PRO-MIS Program Rekultywacji Obszarowej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-08 10:00 --
18/W3/D/2020 Dostawa reaktora ciśnieniowego dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-04 2020-12-14 10:30 --
RAP.383.25.2020.AGN.U. Selektywny odbiór odpadów komunalnych z terenu Politechniki Łódzkiej wraz z dzierżawą kontenerów Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-14 2020-11-16 11:00 --
W-5 ZP/19/2020 Odczynniki chemicznych, odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-02 2020-11-03 10:00 --
RAP.383.19.2020.AGN.U Pielęgnacja drzew i krzewów wraz z nowymi nasadzeniami w Parku im. ks. bp M. Klepacza oraz wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Kampusu A Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-14 2020-09-16 11:00 --
RAP.383.15.2020.ATA.D. „Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do budynku „C” gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej” Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-10 2020-09-15 12:00 --
2/W6.383/2020-Z.RB Adaptacja laboratorium do sterowania inteligentnymi budynkami wraz z instalacją telekomunikacyjną oraz dostawą stanowisk laboratoryjnych w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-17 2020-09-14 09:00 --
RAP.383.13.2020.AGN.U. Utrzymanie czystości terenu (sprzątanie, odśnieżanie) wraz z pielęgnacją zieleni Politechniki Łódzkiej i terenu Parku im. ks. bp. M. Klepacza Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-10 2020-08-14 10:00 --
RAP.383.04.2020.AGN.U ciąg dalszy „Ubezpieczenie mienia wybranych jednostek organizacyjnych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Łódzkiej” Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-04 2020-06-10 10:00 --
RAP.383.06.2020.AGN.U CZĘŚĆ I: „Ochrona wybranych obiektów i mienia Politechniki Łódzkiej, monitorowanie systemów alarmowych wraz z ochroną w trakcie imprez” CZĘŚĆ II: „Ochrona w trakcie imprez masowych w tym Juwenaliów Politechniki Łódzkiej” Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-14 2020-05-18 10:00 --
RAP.383.04.2020.AGN.U „Ubezpieczenie mienia wybranych jednostek organizacyjnych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Łódzkiej” Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-01 2020-05-04 10:00 --
RAP.383.03.2020.ATA.D Dostawa wraz z montażem krzeseł audytoryjnych do auli nowobudowanego budynku gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-20 2020-04-27 12:00 --
CWM.383.2.2019.U Świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych oraz innych usług związanych z organizacją zagranicznych podróży służbowych dla Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-12-23 2020-02-11 12:00 --
CMI.383.3.2019.D. Dostawa zestawów edukacyjnych do projektowania i programowania systemów autonomicznych dla uczestników kół informatycznych w ramach realizacji projektu CMI Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-08 2019-12-11 12:00 --
POPC.383.3.2019.D Dostawa sprzętu edukacyjnego w postaci robotów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Zaprogramuj przyszłość #16, #21, #48, #62, #65.” Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-28 2019-11-28 09:00 --
POPC.383.2.2019.D Wykonanie i dostawa sprzętu edukacyjnego w postaci mat edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Zaprogramuj przyszłość #16, #21, #48, #62, #65” Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-11 2019-11-13 11:00 --
ACSD.DO.383.2.7.2019 Świadczenie usługi utrzymania czystości Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu w Łodzi przy al. Politechniki 10 na lata 2020-2022 Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-10-09 2019-11-08 12:00 --
CMI.383.01.2019.D Dostawa zestawów edukacyjnych dla grantobiorców Centrum Mistrzostwa Informatycznego Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Dialog konkurencyjny Dostawy 2019-07-22 2019-08-19 12:00 --
04/W6/12/2019-ZPUE „Dostawa aparatury badawczo – pomiarowej w związku z realizacją zadania: Analiza przestrzenna zmian stanu zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji łódzkiej”. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-19 2019-08-30 09:00 --
03/W6/11/2019-ZPUE Dostawa aparatury badawczej w związku z realizacją projektu: „Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+...” Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-19 2019-09-04 09:00 --
W4/IW2020+/2019/11 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych Politechnika Łódzka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-02-18 2019-02-26 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa