Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 92  pokazuj  pozycji

ZP/W8/382/2021/09/1 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-06 2021-09-15 14:30 --
UCI 5/383/2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-01 2021-09-10 11:00 --
ICRI-BioM.383.7.2021 Dostawa sprzętu komputerowego dla Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) Międzynarodowa Agenda Badawcza w Łodzi Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-01 2021-09-10 14:30 --
W-5 ZP/16/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-01 2021-09-09 10:00 --
W-5 ZP/10/2021 Odczynniki chemiczne, odczynniki laboratoryjne, wyroby laboratoryjne, sprzęt laboratoryjny, materiały eksploatacyjne do aparatury laboratoryjnej dla potrzeb realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kombuchy", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydziału BiNoŻ PŁ. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-30 2021-09-08 11:00 --
UCI 6/383/2021 Dostawa sprzętu sieciowego Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-27 2021-09-06 11:00 --
5/W3/D/2021 Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych i szklanych dla potrzeb projektu „Struktury kompozytowe o obniżonej palności i zdefiniowanych cechach biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi degradowalność lub kompostowalność” POIR.04.01.04-00-0062/20-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-27 2021-09-10 10:00 --
ACSD.DO.383.2.7.2021 „Wykonanie ścianki wspinaczkowej boulderowej wraz z projektem 3D i projektem technicznym dla Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” zlokalizowanego przy al. Politechniki 10, 93-590 Łódź w formule zaprojektuj i wybuduj” Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-25 2021-09-09 08:00 --
ACSD.DO.383.2.5.2021 Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu oddzielenia akustycznego wraz z dostawą mobilnej ściany akustycznej, wydzielających halę sportową od pozostałej części obiektu dla potrzeb Akademickiego Centrum Sportowo – Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”, Łódź, al. Politechniki 10 w formule zaprojektuj i wybuduj Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-23 2021-09-10 08:00 --
W-5 ZP/20/2021 Remont i modernizacja pomieszczeń dla laboratorium „Biomasy” w bud.A-4 na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-23 2021-09-07 10:00 --
W-5 ZP/18/2021 Aparatura kontrolna i badawcza dla Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, w postaci: Parowy sterylizator laboratoryjny (autoklaw). Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-23 2021-09-01 11:00 --
W-5 ZP/19/2021 Remont i modernizacja klatki schodowej w bud. A4 na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-16 2021-08-31 10:00 --
W1/ZP-17/RB/2021 Roboty w zakresie prac remontowo-budowlanych, pomieszczenie socjalne w budynku A19 Politechniki Łódzkiej. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-10 2021-08-27 10:00 --
W-5 ZP/17/2021 Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb utworzenia laboratorium w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-10 2021-08-26 10:00 --
ACSD.DO.383.2.6.2021 Wykonanie ścianki wspinaczkowej boulderowej wraz z projektem 3D i projektem technicznym dla Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” zlokalizowanego przy al. Politechniki 10, 93-590 Łódź w formule zaprojektuj i wybuduj Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-06 2021-08-23 08:00 --
W1/ZP-16/2021 Dostawa sprzętu komputerowego (4 części). Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-04 2021-08-12 10:00 --
1/W6.383/2021-ZP.D dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz dla Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-02 2021-08-23 09:00 --
4/MDB/2021/D Zakup infrastruktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-30 2021-09-02 10:00 --
W1/ZP-15/RB/2021 Roboty w zakresie prac remontowo – budowlanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej (3 części). Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-28 2021-08-13 10:00 --
ZP/A/1/2021 Dostawa w ramach leasingu finansowego aparatury kontrolno - badawczej dla Katedry Biotechnologii Środowiskowej Politechnika Łódzka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-26 2021-09-02 10:00 --
ZPU3.383.16.2021.U Świadczenie usług szkoleniowych dla studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Politechnika Łódzka Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-22 2021-08-31 09:00 --
CMI.383.5.2021.D „Świadczenie usług cateringowych” Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-20 2021-07-28 08:00 --
W-5 zP/13/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników oraz wyrobów laboratoryjnych dla Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ w ramach realizacji projektu: Faspol. Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-20 2021-07-28 10:00 --
RAP.383.12.2021.ATR.U Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacjach inwestycji budowlanych Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-19 2021-07-29 11:00 --
UCI 4/383/2021 Dostawa oprogramowania Politechnika Łódzka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-15 2021-08-04 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa