Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

W3D/8/2021-N Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych i szkła laboratoryjnego, do prowadzenia badań dla potrzeb projektu pn: „Pro-fluorescencyjne i pro-luminescencyjne próbniki do obrazowania in vivo nadtlenoazotynu – od syntezy do detekcji specyficznych markerów” realizowanego w ramach programu SONATA BIS 6 przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-06-25 2021-07-05 10:00 2021-07-13
W3D/5?2021-N Sukcesywna dostawa wyrobów i szkła laboratoryjnego dla potrzeb realizacji projektów: „Lewis Base Catalyzed Asymmnetric Reactions of Aromatic Carbonyl Subsstrates” w ramach programu SHENG 1 oraz „Aktywowane grupami funkcyjnymi polieny w asymetrycznej organokatalizie” w ramach programu SONATA BIS 5 realizowanych w Instytucie Chemii Organicznej, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-05-06 2021-05-14 10:00 --
W3D/4/2021 Dostawa wyrobów laboratoryjnych i odczynników biologicznych na potrzeby prowadzonych prac badawczych w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-05-06 2021-05-13 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa