Lista postępowań wyłączonych z PZP - Art. 11 ust. 5 pkt 1 - Zamówienia służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

W3D/5?2021-N Sukcesywna dostawa wyrobów i szkła laboratoryjnego dla potrzeb realizacji projektów: „Lewis Base Catalyzed Asymmnetric Reactions of Aromatic Carbonyl Subsstrates” w ramach programu SHENG 1 oraz „Aktywowane grupami funkcyjnymi polieny w asymetrycznej organokatalizie” w ramach programu SONATA BIS 5 realizowanych w Instytucie Chemii Organicznej, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-05-06 2021-05-14 10:00 --
W3D/4/2021 Dostawa wyrobów laboratoryjnych i odczynników biologicznych na potrzeby prowadzonych prac badawczych w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-05-06 2021-05-13 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa