Usługi platformy sprzętowej dla systemu E-learning CMI wraz z repozytorium GIT oraz dla systemu on-line judge

 • Numer postępowania CMI.383.2.2019.U.
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Postępowanie unieważnione

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2020-02-07 12:00  - Postępowanie unieważnione
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2020-02-07 13:00  - Postępowanie unieważnione
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-09-06
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-02-06
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2019-09-06 12:14 -
  icon Załącznik nr 7 - IPU.pdf 2019-09-06 12:14 1.36 MB
  icon Załącznik nr 6 - Oświadczenie.pdf 2019-09-06 12:14 0.87 MB
  icon Załącznik nr 5 - Oświadczenie.pdf 2019-09-06 12:14 1.0 MB
  icon Załącznik nr 4 - Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf 2019-09-06 12:14 0.91 MB
  icon Załącznik nr 2 - Formularz oferty.pdf 2019-09-06 12:14 1.44 MB
  icon Załącznik nr 3 - JEDZ.pdf 2019-09-06 12:14 1.65 MB
  icon Załącznik nr 1 - SOPZ.pdf 2019-09-06 12:14 0.94 MB
  icon SIWZ.pdf 2019-09-06 12:14 1.7 MB
  icon 2019-OJS172-420002-pl-ts.pdf 2019-09-06 12:14 0.16 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2019-10-03 12:07 -
  Ogłoszenie 2019-10-21 12:05 -
  Ogłoszenie 2019-11-11 13:49 -
  Ogłoszenie 2019-12-02 11:03 -
  Ogłoszenie 2019-12-11 20:05 -
  Ogłoszenie 2020-01-19 15:31 -
  icon Załącznik nr 1 - SOPZ modyfikacja.pdf 2019-10-03 11:35 0.37 MB
  icon Załącznik nr 7 - IPU modyfikacja.pdf 2019-10-03 11:35 0.37 MB
  icon Odp na pytania nr 1.pdf 2019-10-03 11:35 0.26 MB
  icon Zmiana ogłoszenia - wysłana.pdf 2019-10-03 11:35 0.08 MB
  icon Zmiana ogłoszenia nr 2- wysłana.pdf 2019-10-21 10:29 0.08 MB
  icon Przedłużenie terminu składania ofert.pdf 2019-10-21 10:29 0.2 MB
  icon Przedłużenie terminu składania ofert nr 2.pdf 2019-11-11 13:49 0.2 MB
  icon Zmiana ogłoszenia nr 3.pdf 2019-11-11 13:49 0.07 MB
  icon Zmiana ogłoszenia nr 4.pdf 2019-12-02 11:03 0.07 MB
  icon Przedłużenie terminu składania ofert nr 3.pdf 2019-12-02 11:03 0.2 MB
  icon Przedłużenie terminu skladania ofert nr 4.pdf 2019-12-11 20:05 0.24 MB
  icon Zmiana ogłoszenia nr 5.pdf 2019-12-11 20:05 0.07 MB
  icon Przedłużenie terminu składania ofert nr 5.pdf 2020-01-19 15:31 0.2 MB
  icon zmiana ogłoszenia nr 6.pdf 2020-01-19 15:31 0.07 MB
  icon Informacja o unieważnieniu.pdf 2020-02-06 15:48 0.19 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa